Homeopatia predstavuje pravdepodobne svetovo najrozšírenejšiu formu jemnej medicíny. Od jej založenia nemeckým lekárom Samuelom Hahnemannom (1755-1843) v roku 1798 sa homeopatia rýchlo rozšírovala. Už v roku 1830 sa praktikovala všade v Európe a na americkom kontinente. Dnes je známych viac ako 3000 homeopatických liečiv.

 

Ako funguje homeopatia?

Cieľom homeopatie je liečba človeka ako celku, choroby sa považujú za poruchy všeobecnej rovnováhy. Dokonca aj v prípade podobných príznakov je liečba rôznych ľudí rôzna – podľa ich osobného homeopatického profilu.

 

- princíp podobnosti

" Podobné sa lieči podobným". Nepatrná dávka môže vyliečiť to, čo vyvolá vysoká dávka. Táto zásada sa opiera o nasledujúce pozorovania:

 • vysoká dávka chinínovej kôry umelo vyvolá také isté príznaky malárie, aké lieči malá dávka.

 • Vysoká dávka urarogy (ipecacuanha) vyvolá nutkanie na vracanie, nízka dávka ho odstráni

 • nepatrná dávka Apis mellifica, lieku, ktorý sa získava z medonosných včiel, zmieňuje ťažkosti, ktoré zapríčiní bodnutie hmyzom, napríklad opuchnutie a sčervenanie.

   

   

 • princíp potencií

Z prvého princípu vyplýva druhý – aby nedošlo k zhoršeniu príznakov, ale naopak k ich zmierneniu, musia sa podať nepatrné dávky, získané postupným silným riedením (potencovanie). V homeopatii sa vždy hľadá najnižšia dávka, ktorá je ešte účinná.

 

 • princíp jedinečnosti

Každá choroba je u každého pacienta individuálna a každá liečba má použiť iba jeden jediný prostriedok – tieto predpoklady sa vyžadujú veľmi podrobné zisťovanie príznakov a anamnézy. Prísnu požiadavku individuálnych liečiv väčšina homeopatov odmieta.

 

 • mechanizmus účinkovania

Účinok homeopatie začína pri jedincovi a reakciách jeho tela: brzdí anomálne reakcie, podnecuje telu vlastné obranné schopnosti a znovu nastoľuje narušenú rovnováhu.

 

 • sporné základy

  Vedci účinnosť silne zriedených prostriedkov spochybňujú a porovnávajú s destilovanou vodou. A predsa docieľuje homeopatia liečebné úspechy, ktoré si nikto nevie vysvetliť.

 

Homeopatické prostriedky

 

Látky: klasické homeopatické prostriedky obsahujú iba jednu účinkujúcu látku.

Minerálne látky: fluór, chlór, bróm, jód, síra, uhlík, fosfát, arzén, sodík, draslík, magnézium, vápnik, bárium, striebro, meď, železo, ortuť, ako aj ich soli a kyseliny

Rastlinné látky: výťažky z húb, iskerníkov, okolíkových kvitnúcich rastlín: slúčeniny sa tri týždne lúhujú v alkohole, kým u nich nevznikne prvotná tinktúra.

Látky živočíšneho pôvodu: výťažky z mäkkýšov, plazov, hmyzu alebo jeho jedov, ľudských sekrétov, mikroorganizmov alebo alergénov.

 

- Potencie: dôležitou zásadou homeopatie je čo najväčšie riedenie látok bez oslabenia ich účinku. Najbežnejšie je potencovanie v krokoch po sto (centezimálne potencovanie), čo je riedenie plus pretrepávanie aôebo pretieranie: tento rad rozriedenia sa nazýva rad C. Po jednom potencovaní v pomere 1:100 vznikne zriedenie C1: keď sa tento roztok rozriedi ešte raz 1:100, ide o potenciu C2 atď. Za nízke riedenie sa považujú C4-9, za vysoké C12-30. V poslednom prípade je pravdepodobnosť, že sa v roztoku nachádza čo len jedna molekula pôvodnej látky, veľmi nízka. Zriedkavejšie sa používa decimálne potencovanie. Toto sa označuje ako rad D.

 

- Formy podávania

V homeopatii sú bežné tri formy podávania:

 • globule: gulôčky z cukru a mliečneho cukru, nasiaknuté predpísaným roztokom sa dajú pod jazyk a nechajú sa tam rozpustiť.

 • dávkovanie tobolky: obsahujú 200 globúl, ktoré sa berú všetky naraz (sublinguáne, maximálne raz za týždeň)

 • roztoky: prostriedok je rozpustený v alkohole. Spravidla sa berie 5-10 kvapiek.

 

Popritom sa pužívajú aj takzvané komplexné prostriedky obsahujúce viacero účinných látok, okrem toho triturácie (vo forme prášku) a klasickou liekovou formou sú tablety.

 

Predpis

Homeopat predpisuje prostriedok pod latinským názvom (napr. Apis mellifica alebo Kalium bichromicum) a uvedie aj riedenie ( napríklad C5), liekovú formu a dávku. Lekárnik poskytne pacientovi preparát, ktorý buď vyrobil sám alebo ho dal zhotoviť v laboratótiu.

 

Praktické použitie

Globule sa berú najmenej jednu hodinu pred jedlom alebo najmenej jednu hodinu po jedle. Počas liečby sa treba vyhýbať alkoholu, mäte, káve, čaju, harmančeku a gáforu. Počas prvých dní môže dôjsť k zhoršeniu stavu. Nie je to žiadny dôvod na obavy: až keď problem pretrváva, mal by pacient homeopata znovu vyhľadať.

Seriózny homeopati sú členmi lekárskych komôr alebo profesných združení: exotickým a neoficiálnym ambulanciám sa treba vyhýbať. Niektoré zdravotné poisťovne už náklady na homeopatiu hradia.