Bibliografia

 

Ujházy, V.:Bunková a molekulárna biológia rakoviny: Vyd. Bratislava: Tatran, 2001. 40 s.ISSN 1335-0951

 

KOVALČÍKOVÁ, J.: Anatómia človeka: Bratislava: Univer.Komenského, 1992. 120s. skriptum